درباره ما

مجموعه مزدا سنتر زمانی در سال 1387 با حدود 15 پرسنل و در محیطی با 1500 متر مربع در شرق تهران با مدیریت جناب آقای مهندی فرشاد زمانی افتتاح  گردید. تمام اعضای این مجموعه در هر بخش بصورت تخصصی دارای سوابق بیش از 10 سال بوده و توانستند خدمات این مجموعه را نسبت به سایرین متمایز کند. مشاوره و بازدید رایگان ، سرعت مناسب ، دقت و کیفیت بالای خدمات ، استفاده از قطعات اصلی و در نهایت گارانتی خدمات انجام شده نیز میتواند از ویژگیهای این مجموعه باشد.